ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ - ΑΓΓΕΛΙΕΣ


Απασχόληση: Full Time 
Πόλη: Αθήνα
Ελάχιστο Απαραίτητο Επίπεδο Σπουδών: Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Η εταιρεία Elepod.gr προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες, με σκοπό την καλύτερη προβολή και προώθηση επιχειρήσεων, ζητά να προσλάβει Σύμβουλους Τηλεφωνικών Πωλήσεων, για τα γραφεία της στο κέντρο της Αθήνας.

Αντικείμενο

·         Η θέση αφορά την προώθηση των υπηρεσιών της εταιρείας σε επιχειρήσεις 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απολυτήριο Λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ
 • Ευχέρεια στην χρήση Η/Υ
 • Προϋπηρεσία στις πωλήσεις θα εκτιμηθεί (όχι απαραίτητη)
 • Υπευθυνότητα
 • Ομαδική σκέψη
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες

Παροχές

 • Εύκολη πρόσβαση στην εταιρεία (δίπλα σε μετρό, τρένο και λεωφορεία)
 • Σταθερό μισθό
 • Ασφάλιση και σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Υψηλά Bonus παραγωγικότητας 
 • Ευέλικτο ωράριο (ιδανικό για φοιτητές)
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Απασχόληση: Part Time Απογευματινή
Πόλη: Αθήνα
Ελάχιστο Απαραίτητο Επίπεδο Σπουδών: Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Η εταιρεία Elepod.gr προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες, με σκοπό την καλύτερη προβολή και προώθηση επιχειρήσεων, ζητά να προσλάβει Σύμβουλους Τηλεφωνικών Πωλήσεων part time απογευματινής απασχόλησης, για τα γραφεία της στο κέντρο της Αθήνας.

Αντικείμενο

 • Η θέση αφορά την προώθηση των υπηρεσιών της εταιρείας σε επιχειρήσεις 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απολυτήριο Λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ
 • Ευχέρεια στην χρήση Η/Υ
 • Προϋπηρεσία στις πωλήσεις θα εκτιμηθεί (όχι απαραίτητη)
 • Υπευθυνότητα
 • Ομαδική σκέψη
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες

Παροχές

 • Εύκολη πρόσβαση στην εταιρεία (δίπλα σε μετρό, τρένο και λεωφορεία)
 • Σταθερό μισθό
 • Ασφάλιση και σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Υψηλά Bonus παραγωγικότητας 
 • Ευέλικτο ωράριο 
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Απασχόληση: Full Time 
Πόλη: Αθήνα

Περιγραφή

Η εταιρεία Elepod.gr προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες,προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες, με σκοπό την καλύτερη προβολή και προώθηση επιχειρήσεων, επιθυμεί να προσλάβει Developer για την συντήρηση και ανάπτυξη των custom εφαρμογών της.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Άριστη γνώση προγραμματισμού (web design & development) PHPJavascript, HTML CSS
 • Γνώση MySQL
 • Γνώση MVC framework (ιδανικά Yii framework)
 • Πολύ καλή γνώση διαχείρισης Linux Servers
 • Πνεύμα ομαδικότητας, συνεργασίας και αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου 

  Επιθυμητά προσόντα:
 • Προϋπηρεσία ως Web Developer
 • Εμπειρία σε CMS πλατφόρμες θα εκτιμηθεί

Παροχές:

 • Σταθερό μισθό
 • Ασφάλιση και σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης
 • Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας